Інклюзивне навчання 2016-2017 н.р.

Надайте кожній людині всі ті права,

які б хотіли мати самі.

Роберт Інгерсолі

В Самотоївській ЗОШ І – ІІІ ступенів вже третій рік поспіль впроваджується інклюзивне навчання, що дає змогу забезпечити рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

12 вересня 2014 року на базі школи було проведено психолого – педагогічний консиліум щодо виконання Постанови кабінету міністрів України від 15.08.2011 року №872 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах». В ньому взяли участь завідуюча ПМПК  Хільгора А.В., адміністрація школи, практичний психолог, соціальний педагог та асистент вчителя.

«Бути готовим до школи – не означає вміти читати, писати і рахувати.

Бути готовим до школи – означає бути готовим всьому цього навчитися»

Вегнер Л.А.

Сьогодні проблема готовності дитини до навчання в школі в нових сучасних умовах посідає одне з важливих місць у зв’язку з переходом на нову систему навчання. Дуже важливо, щоб малюк на початок навчання в школі був готовим учитися. Проблемі гототовності дитини до навчання в школі був присвячений психолого – педагогічний консиліум, проведени й у ересні місяці. В ньому взяли участь адміністрація Самотоївської ЗОШ І – ІІІ ступенів, практичний психолог, класовод, соціальний педагог, а також адміністрація та вихователі Самотоївського дитячого садочка «Колосок». На консиліумі було обговорені важливі питання щодо готовності дітей до навчання в школі, намічені шляхи наступної співпраці дитячого садочка та школи.

Успiшна адаптацiя першокласникiв до школи як умова гармонiйного розвитку особистості

Початок навчання дитини в першому класі - складний і дуже відповідальний етап у її житті. Адже на цьому етапі відбувається дуже багато змін. Це не тільки нові умови життя та діяльності, це і нові контакти, нові стосунки, нові обов'язки. Змінюється соціальна позиція: був просто дитиною, тепер став учнем. Змінюється соціальний інститут навчання і виховання: не садочок чи бабуся, а школа, де навчальна діяльність стає провідною, обов'язковою, соціально значущою та оцінюваною, такою, що розширює права та обов'язки дитини, її взаємостосунки з навколишнім середовищем.

Змінюється все життя дитини: все підпорядковується навчанню, школі, шкільним правилам. До цих змін дитина повинна адаптуватися. Від адаптації залежить подальша успішність дитини, взаємовідносини з оточуючими та її поведінка. Створенню сприятливих умов на етапі адаптації були присвячені батьківські збори на тему «Успiшна адаптацiя першокласникiв до школи як умова гармонiйного розвитку особистості», проведені в жовтні  практичним психологом та класоводом 1 класу. Їх мета - надати змогу батькам поповнити свої знання щодо психологічних особливостей першокласників, розширити психолого-педагогічний світогляд з питань позитивного виховання в сім’ї, створенню сприятливих умов для проходження процесу адаптації, емоційно-позитивному ставленню до дітей.