Проектна діяльність

« Єдиний  шлях , який веде  до знань - це  діяльність.» 

- говорив  Б. Шоу.

    Сучасна система освіти ставить перед учителем завдання не просто надати учням необхідну кількість знань, але й сформувати потребу до самостійного пізнання світу. Формування останньої неможливе  без виникнення інтересу до навчання. Мотивація до пізнавальної діяльності в учня  може  бути  стимульована як  внутрішніми  потребами, так  і  зовнішніми  факторами. Позитивно впливають на розвиток  творчої  активності дітей  цікаві, нестандартні, різноманітні форми роботи  на  різних  етапах уроку  і в позаурочний час. Але, якщо ця діяльність  спрямовано на  виконання  завдань  творчого характеру, то  учитель отримає  кращий результат.

    Використання під час навчального процесу  завдань  творчого характеру стимулює учнів  до   самореалізації, активізації  пізнавальної  діяльності, сприяють розвитку творчості,  ініціативності, самостійності у навчально-виховному процесі, розвитку уміння самостійно  здобувати інформацію з різних джерел. У навчальному процесі  слід використовувати цілий арсенал найрізноманітніших методів, які максимально включають дитину у процес навчання, залучають її до творчої  діяльності, саморозкриття як особистості.

    Одним з таких методів є проектна діяльність, яким уміло на уроках хімії користується Кравченко Тетяна Іванівна.

Проектна  діяльність  останнім  часом дедалі ширше входить у навчальний процес. Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України представлення учнями результатів  навчальних проектів може займати частину відповідного за змістом уроку або окремий урок.

Ми з учнями 7 класу вирішили: що уроку замало і з захистом проектів вийшли на рівень представлень  їх для аудиторії  молодших  класів. Причин тому кілька; працюючи над проектом, учні одержують знання самостійно, вчаться користуватися ними для розв’язування нових пізнавальних і практичних задач, набувають вмінь працювати в різноманітних  групах, виконуючи різні соціальні ролі.

Захист перших проектів проходив на уроках. Оскільки проектна діяльність виявилася такою продуктивною та результативною, ті самі учні вирішили розширити аудиторію, перед якою їм  було б цікаво виступати. Захист останніх проектів був представлений учнями 5-7 класів для молодших школярів.