Положення  

Склад ради наркологічного посту

Начальник наркопоста  -Дєдова Н.В. – заступник директора з НВР;

Заступник начальника наркопоста – Шевченко О.О. – соціальний педагог

Члени наркопоста:

                                   Бесараб В.В.- практичний психолог,

                                   Корх Н.В. – медична сестра Самотоївської амбулаторії,

                                   Кійченко О.О.- педагог – організатор.

Положення

про наркологічний пост  

Самотоївської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

 

1.Загальні положення

1.1.Шкільний наркологічний пост організовується з метою активнішого залучення тих, хто навчається , до проведення  антиалкогольних  і наркологічних заходів, пропаганди здорового способу життя, а також проведення профілактичних заходів в соціально - неблагополучних сім'ях.

1.2Для здійснення своєї діяльності шкільний наркопост керується нормативно правовою базою міністерства освіти України,використовує методичні рекомендації і розробки по профілактиці соціально-негативних явищ, взаємодіє з районним наркологічним кабінетом, з комісією у справах неповнолітніх.

1.3.Керівником наркологічного поста є заступник директора по виховній роботі

1.4.Заступником керівника наркопоста є соціальний педагог.

1.5. До складу наркопоста входять: медичний працівник, психолог, педагог-організатор, класні керівники. Наказом директора школи щорічно на початку навчального року призначається склад наркологічного поста.

2. Основні завдання наркологічного поста :

2.1. Профілактика і попередження поширення в Самотоївській ЗОШ випадків алкоголізму і наркоманії серед підлітків.

2.2.Поширення санітарно - просвітницьких матеріалів про негативний вплив алкоголю, паління, наркотиків і інших одурманюючих засобів.

2.3.Пропаганда здорового способу життя.

2.4.Проведення профілактичних заходів відносно неблагополучних сімей учнів, де батьки схильні, або злісно вживають спиртні напої або наркотичні речовини.

3. Функції наркопоста

3.1 Шкільний наркопост здійснює комплекс міроприємств, спрямованих на профілактику зловживання психоактивних речовин в дитячо-підлітковому середовищі:проводить профілактичні акції:масові міроприємства, класні години, конкурси, організовує виставки і інші форми профілактичної роботи.

3.2.Реалізує на основі групової і індивідуальної роботи програми, проекти профілактики і усунення залежної поведінки учнів.

3.3.Веде роботу з батьками, спрямовану на інформування про випадки вживання наркотичних речовин учнями, доцільність внутрісімейного контролю з цієї проблеми, виявлення ознак девіантності в поведінці і залежностей,  профілактику соціально - небезпечних явищ в сім'ї і формування здорового способу життя.

 

3.5.Організовує інформаційно - просвітницьку роботу серед учнів і батьків у відповідності з діючими законодавчими, нормативно - правовими актами України.

3.6.Забезпечує проведення масових заходів за участю учнів, батьків, громадськості. В якості результативності цієї роботи враховує показник охоплення школярів профілактичними заходами : випуск газет. бюлетенів, що висвітлюють зміст і результат роботи.

3.7.Оформляє в школі куточок антинаркотичної тематики з вказівкою телефонів довіри.

4. Права і обов'язки шкільного наркологічного поста:

4.1.Організовує лекції, бесіди, кінопокази з антиалкогольної, антинаркотичної тематики із залученням кваліфікованих фахівців районного наркологічного кабінету, комісій у справах неповнолітніх, інспекцій у справах неповнолітніх.

4.2.Щокварталу проводить спільні засідання наркологічного поста, заслуховує інформацію класних керівників про антиалкогольну і антинаркотичну роботу, що проводиться, про досвід роботи з підлітками       « групи ризику», про ефективність заходів по формуванню здорового способу життя серед учнів про роботу з батьками.

4.3. Звертатися з конкретними зауваженнями і пропозиціями до адміністрації школи, спрямованими на поліпшення профілактичної роботи в школі.

4.4.Надає допомогу в підбірці методичної і популярної літератури для усіх учасників освітнього процесу по профілактиці соціально - негативних явищ серед учнів

4.5.По заявках класних керівників залучає до санітарно - просвітницької діяльності фахівців регіонального управління охорони здоров'я, внутрішніх справ, юстиції і інших зацікавлених сторін.

4.6.Звертатися для здійснення роботи з проблемними сім'ями у відповідні організації, підприємства, установи в цілях охорони прав і здоров'я дітей.

4.7. Члени наркопоста зобов'язані дотримуватися конфіденційності інформації, яка складає службову, а також інші таємниці, визначені чинним законодавством.

5. Форми звітності і обліку діяльності наркопоста.

5.1.Наркопост школи підзвітний адміністрації школи, Раді школи.

5.2.Наркопост за підсумками роботи звітує щоквартально відділу освіти.

5.3. Наркопост школи має паспорт встановленого зразка, план роботи на навчальний рік, звіт про роботу наркопоста.

5.4. Наркопост висвітлює роботу через шкільний сайт.

 

Новини шкільного життя 2017-2018 н.р.

"Низький уклін Вам, любі вчителі!"

29 вересня  учні  школи привітали своїх вчителів зі святом. Учні 11 класу на чолі зі своїм класним керівником Сіробабою О.О. організували цікавий  концерт. 

 

Вчителів вітали учні 1 класу.

 

08 вересня в районі пройшов конкурс читців творчості нашого земляка П.А.Грабовського.  Приємно відзначити, що учні нашої школи під керівництвом вчителя української мови та літератури Осадчої Наталії Володимирівни, не тільки активно прийняли участь, а й здобули  призові місця. Щиро вітаємо їх з перемогою!

Перший урок ""Поважаю європейські цінності – будую сучасну Україну"

Останні роки для першого уроку обирають найбільш важливі теми в житті народу. Адже учень має знати сучасну історію, яка твориться на його очах, а також вивчати минуле. Лише знаючи цей матеріал, дитина стане в майбутньому повноправним членом суспільства і зможе впливати на творення майбутнього. Класні керівники підготували для своїх вихованців  цікаві  та змістовні виховні години.

Серпева нарада 

31 серпня   в школі була проведена педагогічна рада, на якій були розглянуті нагальні питання.